Procesul Achizitii Publice in Romania

22 – 25 Martie 2018

Hotel New Montana – Sinaia

 Speaker

Specialist in Domeniul Achizitiilor Publice


 Tematica

Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice

HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Schimbarea adusă de strategia de contractare, pe etape: pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă.

Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP.

Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul.

Procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă: perioade şi date limită pentru oferte.

O nouă abordare ce trebuie urmată de autorităţile contractante în procesul de evaluare a ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice moment.

Eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de preţurile pieţei.

 

Aspecte practice privind Noul sistem al achiziţiilor publice în România: componenta instituţională şi componenta legislativă

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice: proceduri de atribuire şi praguri de aplicabilitate; termene; consultarea pieţei; împărţirea pe loturi (facilităţi pentru IMM-uri); DEAU; E-Certis; etichete; reguli de evitare a conflictului de interese; eligibilitatea; informarea candidaţilor/ofertanţilor; modificarea contractelor.

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale: praguri privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele speciale; Consultări preliminare ale pieţei; Tipuri de proceduri; Criteriul de atribuire: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”; Conflictul de interese; Utilizarea capacităţilor altor entităţi; Modificarea contractelor în derulare.

Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii: Principii legislative şi practice; Pragul şi metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor; Durata concesiunii; Combaterea corupţiei şi prevenirea conflictelor de interese; proceduri de atribuire: licitaţia deschisă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare a unui anunţ de concesionare; Criterii de atribuire; Modificarea contractelor de concesiune; Încetarea concesiunilor.

Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică/ a contractelor de concesiune/ organizarea şi funcţionarea CNSC: Competenţe de soluţionare a litigiilor în procesul de atribuire; Notificarea prealabilă; Căi de atac: administrativ-jurisdicţională/judiciară; Cauţiunea; Suspendarea procedurii de atribuire; Soluţionarea contestaţiei; Calea de atac împotriva deciziilor CNSC; Nulitatea contractelor.

 

Analiza, dezbateri şi soluţii la problemele autoritatilor contractante şi operatorilor economici în sesiuni diferite, privind:

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; noile praguri valorice valabile pentru proceduri şi pentru achiziţia directă; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate – Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice.

Procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; concursul de soluţii; acordul cadru, sistemul dinamic.

Legea nr.20/2016 – utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; dosarul achiziţiei – trasabilitatea acţiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziţiei publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Dezvoltarea platformei SICAP; publicarea modificărilor contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru (preţul final al contractului); mesaje de atenţionare; rezultatele implementării SICAP; generarea de rapoarte şi statistici; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP; Activităţi de achiziţie centralizată; Plăţi directe către subcontractanţii declaraţi; Includerea feedback-ului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/documentaţiei descriptive; reguli de estimare a valorii contractului.

Reguli de publicitate; transparenţă şi autocorectarea în timpul unei proceduri vs. tratamentul egal. Plata directă a subcontractanţilor.

Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ; Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat; actele adiţionale; noutăţi privind contractele FIDIC vs obligaţii europene începând cu 2016.

Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi modifcări legislative privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC.

Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP realizată în conformitate cu HG nr. 394/2016, HG nr. 395/2016 şi ale Ordinului nr. 264/2016 publicat în M.Of. nr. 432/9 iunie 2016; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

 

Informatii Administrative

TAXA INSTRUIRE – 900 Lei

TAXA CAZARE – 1500 Lei

Include mapa, suportul de curs si taxa de examinare ANC Cazare si pensiune completa pe durata a 3 nopti (4 zile)

 Contact

0720.299.757

0720.299.654

Bonus

PlusTeam ofera gratuit cazare si pensiune completa pentru insotitor.

Certificare

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia  „EVALUATOR PROIECTE” Cod COR 241 263, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. 

 

buton-inscriere_ro


Hotel New Montana

 

Hotelul situat in inima orasului Sinaia, un mic resort de munte si ski, Hotelul New Montana este destinatia ideala pentru recreere si pentru intâlniri de afaceri, oferind oaspetilor sai o atmosfera placuta, relaxanta si servicii de calitate. Hotelul ofera o capacitate de 360 de locuri. New Montana Hotel pune la dispozitie un centru de afaceri multi functional si flexibil, capabil sa faca fata oricarui tip de eveniment: activitati team building si training, lansari de produs, conferinte, congrese, expozitii, etc. Hotelul ofera serviciu de curatenie zilnic, Room service, Apel de trezire, Sistem de inchidere electronic, Televiziune prin satelit, Televizor LCD, Acces la Internet wireless, Telefon wireless, Linie telefonica internationala, Mini bar, Seif in camera si la receptie, Cada de baie, Patut si pat suplimentar, Uscator de par, Accesorii de baie, Halat de baie si papuci, Spalatorie – informatii suplimentare in dulap
sase sali de conferinta spatioase, dotate cu echipament profesional cu o capacitate intre 10 si 450 de locuri pot satisface cele mai exigente cerinte business. Zone speciale de coffee break sunt amenajate in vecinatatea salilor de conferinta pentru confortul participantilor.

Acces la piscina, sauna.
Internet wireless este disponibil in tot hotelul.
Acces in parcarea hotelului.